Cd opnamen Camerata Trajectina eind mei

Dit jaar wordt Luther en de Reformatie grootscheeps herdacht.

Camerata maakt een programma over vroege Lutherse muziek. Om te beginnen zetten we het op cd, maar er volgen veel concerten.