Docent

In mijn lessen ga ik altijd uit van de eigenheid van de student. Ik werk met mensen aan een basis van zelfvertrouwen, die hen helpt om ontspannen muziek te maken. Vanuit deze grondhouding kan ieder, ongeacht het niveau, spelplezier ervaren en muzikaal talent ontwikkelen.

Mijn credo: “Niets is moeilijk”

Inzet en nieuwsgierigheid vind ik belangrijke eigenschappen voor een student. Humor helpt om met open blik naar jezelf te kijken en je bewust te worden van wat in de weg zit tijdens het spelen. Het halve werk is al gedaan als je weet wat je moet laten in plaats van doen! Geen leerling is hetzelfde. Vanuit de driehoek speler-instrument-repertoire, stel ik mij vragen zoals: „hoe krijg ik deze leerling los, hoe ontstaat er spelplezier, waar heeft iemand technische informatie nodig of bijvoorbeeld historische context?”

Om een goed verhaal te vertellen heb je verbeeldingskracht en techniek nodig. Met elke leerling zoek ik passende instructies die mentaal voorstelbaar en dus fysiek toepasbaar zijn. Techniek slaat een brug tussen wat je je muzikaal voorstelt en de concrete uitvoering hiervan. Dan is er alleen nog concentratie, plezier en oefening nodig om je iets nieuws eigen te maken.

Ik geef op alle niveaus lessen, cursussen en masterclasses: in mijn woonplaats Utrecht privé- en ensemble-lessen; in Den Haag en Utrecht aan de conservatoria cursussen op het gebied van diminuties en versieringskunst; en in verschillende landen (o.a. Engeland en de USA) jaarlijkse masterclasses en cursussen.

Heb je belangstelling of vragen? Mail saskiacoolen@me.com