Tussen Londen en Parijs

Na het succes van de vorige tournee door Turkije in mei vorig jaar zijn we al meteen teruggevraagd voor een concert in Istanbul.

Camerata Trajectina laat de invloed van de Engelse masque en de Franse opera horen op de Nederlandse theatermuziek. Fragmenten uit the Lords’ masque van Thomas Campion en een gedeelte uit de opera Roland van Lully combineren we met stukken uit Schenk’s Bacchus, Ceres en Venus en als uitsmijter de klucht Lijsje Flepkous.